Stookinstructie

Winnerwell XL tent-houtkachel Stookinstructie

Beste Gast,

Tentkachels zijn wanneer je ze op de juiste manier gebruikt niet gevaarlijk. Echter, wanneer je de kachel niet juist gebruikt kunnen deze levensgevaarlijk zijn. Lees daarom ten alle tijden eerst de onderstaande stookinstructie door, en begrijp deze, zodat je deze kachel op de juiste en dus veilige manier kan gebruiken.

 1. De houtkachel is al voor jou klaargezet. Deze kan en mag je nu niet meer verplaatsen.
 2. We hebben droog (aanmaak)hout voor je neergelegd en aanmaakblokjes. Gebruik nooit ander brandmateriaal dan dit specifieke hout. Dus geen gesprokkeld hout of papier! Enkel specifiek daarvoor bedoeld, droog brandhout.  Andere houtsoorten (of karton/papier) kunnen voor de tent levensgevaarlijke vonken en rook opleveren.
 3. Zorg dat je de pook, de hittebestendige handschoenen en de brandblusser klaar hebt liggen. Laat de brandblusser op veilige afstand liggen, maar ben ten alle tijden op de hoogte van waar deze is zodat je er makkelijk bij kan. Zorg dat er geen materialen op de vuurvaste mat liggen.
 4. Zet het CO2 alarm aan. Deze waarschuwt wanneer er te veel CO2 in de tent ontstaat.
 5. Leg een laagje zand op de bodem van de kachel indien er geen as in ligt.
 6. Leg een of twee aanmaakblokjes in de kachel onder het rooster en leg +- 5/8 aanmaakhoutjes boven de blokjes in een Pyramide vorm. Zorg dat er een kleine opening is zodat je met je aansteker nog bij de blokjes kan. Gebruik nooit ander aanmaakmateriaal/tondel om het vuur aan te krijgen dan de aanmaakblokjes! Dus geen papier, karton en zeker nooit met een vloeistof!!
 7. Leg maximaal 2 blokken hout bovenop het rooster, boven de aanmaakhoutjes. Je kan het best een blok hout horizontaal neerleggen, en daar half tegenaan/bovenop (in een hoek van 45 graden) een tweede blok.
 8. Trek de vuurvaste handschoen aan en steek de aanmaakblokjes aan. Doe de deur dicht en draai de luchttoevoer in de deur helemaal open. Laat vanaf dit moment de deur ten alle tijden dicht, tenzij je er nieuw blok hout op gooit (met vuurvaste handschoen aan).
 9. Wanneer het hout voldoende brand kan je het luchttoevoer weer wat dichtdraaien. Zo brand je het hout niet te snel op en wordt de kachel lekker heet. Indien je een nieuw blok hout op het vuur gooit (trek dan de vuurvaste handschoen aan, en open met die hand de deur), kan je met de pook een beetje ruimte maken en het blok hout op de juiste plek schuiven. Eventueel kan je het luchttoevoer weer een beetje opendraaien bij een nieuw blok hout, en deze weer dichter draaien wanneer deze in brand staat.
 10. Wanneer je het vuur uit wilt maken kan je het best 45min-1 uur van tevoren stoppen met nieuw hout op het vuur gooien. Zo gaat het vanzelf uit en dit is altijd de beste manier. Zorg altijd dat het vuur volledig uit is wanneer je de tent/kachel verlaat of als je gaat slapen. Indien je het vuur sneller uit wilt krijgen kan je zand bovenop het hout gooien. GOOI NOOIT WATER OP HET VUUR! Dit beschadigt door het plotselinge verschil in temperatuur de kachel en zorgt voor te veel vonken en rook!! De brandblusser is alleen voor noodgevallen.

NB

 • In geval van noodgevallen/ brand, verlaat dan altijd direct de tent. Wanneer je de brandblusser kan meepakken om die te gebruiken is dit mooi meegenomen, maar snel de tent uitkomen is ten alle tijden prioriteit.
 • De rekjes kunnen gebruikt worden om pannen op te zetten of sokken aan te drogen. Pas wel op, want de kachel zelf wordt zeer heet, ook aan de buitenkant. Wanneer je de kachel wil gebruiken om te koken kan je één pan bovenop de kachel zetten wanneer de rekjes uitgeklapt zijn.
 • Ga altijd na wat de lokale reglementen zijn op gebied van vuur stoken alvorens een vuur te maken, niet in het minst omdat deze regulates vaak aangepast worden aan bepaalde periodes of seizoenen doorheen het jaar. 
 • Laat kinderen nooit alleen in de tent met een brandende kachel!
 • Stook geen nat hout: dit geeft nagenoeg geen warmte, is slecht voor het milieu wegens onvolledige verbranding, levert gevaarlijke vonken op en heeft sterke creosootvorming tot gevolg. Gebruik enkel het bijgeleverde droge brandhout. (je kan dit ook kopen bij een tankstation, outdoor winkel of soms op de camping).
 • Houd alle materialen ten minste 50 cm van kachel en kachelbuis verwijderd in verband met het risico van schroeien of vlamvatten
 • Draag geen licht ontvlambare kleding in de buurt van een hete kachel

Brandveiligheid is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Serenity Glamping is in geen enkele situatie verantwoordelijk voor schade aan personen of eigendom door het gebruik van de kachel. Lees hierover meer in de Algemene Voorwaarden.